3 KLASSEN

In België worden drones ingedeeld in 3 klassen, afhankelijk van het gewicht van de drone en de plaats

waar gevlogen wordt. Bij KoverCam hebben we alle nodige theoretische en praktische opleidingen en

examens doorlopen om te mogen vliegen in de hoogste klasse,  klasse 1A – hoog risico (nummer van

de toelating klasse 1A : 000114/auth/002, nummer vlieglicentie : 207504). Meer gedetailleerde

informatie over de verschillende klassen vind je op de website van het DGLV.

 

Concreet houdt dit alles in dat we met onze hexacopter mogen vliegen boven of in de nabijheid van 

personen, dieren, huizen, bomen,… Een drone met slechts 4 propellers daarentegen mag bijvoorbeeld

nooit over personen of dieren vliegen en moet een bepaalde afstand houden t.o.v. obstakels. Worden

die regels niet gerespecteerd, dan zal de eventuele schade bij een ongeval met de quadcopter niet

gedekt zijn door een verzekering. Uiteraard heeft KoverCam alle nodige verzekeringen afgesloten.

Hou er ook rekening mee dat de foto’s, video’s, metingen, … die illegaal geproduceerd zijn ten alle tijde

gerechtelijk ontnomen kunnen worden. Een verantwoordelijke klant gaat bijgevolg het nodige doen om

zijn drone-gerelateerde producten te laten uitvoeren op een 100% legale manier, zelfs al is er een

goedkopere illegale oplossing.

Wat in België (voorlopig nog) verboden is zonder afwijking : post- of vrachtvervoer, voorwerpen

afwerpen tijdens de vlucht, sproeien, slepen (reclamesleep bv.), vluchten in formatie en acrobatie.

MELDING

Elke drone-piloot moet elke vlucht vooraf melden aan het Directoraat-Generaal

Luchtvaart (DGLV), papierwerk dat KoverCam uiteraard op zich neemt. We geven daarin het

tijdstip en de locatie door waar de opnames zullen gebeuren. Als het weer het toelaat, kan de vlucht

na die melding plaatsvinden. Indien de opnames niet gebonden zijn aan (een evenement

op) 1 bepaalde datum, ‘reserveren’ we meteen een langere periode (van bv. een maand) waarbinnen

de opdracht dan uitgevoerd kan worden. Op die manier kan er -binnen die periode- altijd

uitgeweken worden naar een ander vliegmoment zonder een nieuwe melding, met bijhorende

wachttijd. Wellicht geen overbodige luxe in ons Belgisch klimaat.

In uitzonderlijke gevallen moet enkele weken voor een vlucht een afwijking aangevraagd worden. Dat is

bv. het geval als die vlucht plaatsvindt in gecontroleerd luchtruim, zoals in de nabijheid van een

luchthaven (hier  krijg je een ruw idee van bestaande vliegzones in België). Maar dat is dus de

uitzondering.

Hoewel dat niet verplicht is en om alle misverstanden met buren, omwonenden,… te voorkomen,

houdt KoverCam er ook aan vooraf de plaatselijke politie op de hoogte te brengen van elke vlucht.

Tijdens de vlucht zelf kan de klant dan uiteraard de beelden volgen die de camera registreert zodat er

altijd gecorrigeerd kan worden indien nodig. Aangezien we altijd volledige controle hebben over alle

camera-instellingen, kunnen die correcties plaatsvinden terwijl de drone in de lucht hangt; er moet

dus niet geland worden, wat aanzienlijke tijdswinst betekent.

Afhankelijk van de wensen van de klanten, kunnen de beelden meteen ‘ruw’ geleverd worden maar

indien nodig, verzorgt KoverCam ook de nabewerking van het materiaal : montage, kleurcorrectie,

muziek toevoegen,…

HET WEER

Onze Matrice 600 Pro kan vliegen in windsnelheden tot 8 m/s, d.w.z. tot en met 4 beaufort. Een stevig

windje dus. Regen, sneeuw of mist verplichten ons wel aan de grond te blijven. Voor de volledigheid :

omdat die invloed kan hebben op de GPS-signalen die de drone op zijn positie houden, speelt ook de

zogeheten KP-index een rol (mate van de zonne-activiteit, meer uitleg hier). Maar daar hoeft de klant

zich uiteraard niks van aan te trekken.

In ideale omstandigheden is er radioverbinding met de drone mogelijk tot op een afstand van

3,5 km, althans in theorie. In de praktijk moeten we tijdens de volledige vlucht visueel contact

houden met het toestel en daarvoor is 3,5 km ietsje te ver. Maar we kunnen indien nodig dus wel

een behoorlijke afstand halen.

De maximale vlieghoogte is in principe 300 voet of zo’n 90 meter en vliegen met een drone is

toegelaten vanaf een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang.

 

PRIJZEN

Omdat elk project verschilt (lange/korte opnames) en afhankelijk is van de wensen van de klant

(wel/geen montage bv.), is het moeilijk een uniforme prijs te geven. Maar contacteer ons vooral.

Vragen kost niks.

→  Terug naar kovercam.be