Insijpelingsproblemen op daken zijn het best waar te nemen vanuit de lucht. Dak-inspecties met een IR-camera zijn een beproefde methode om vochtproblemen op te sporen. Lekken leiden niet alleen tot aantasting van de onderliggende constructie maar zorgen ook voor slechte isolatie en dus hogere stookkosten.

Op de foto hieronder kunnen de rood omcirkelde gebieden wijzen op lekken in de dakbedekking. Door vergelijking met de ‘gewone’ kleurenfoto -die tegelijk genomen wordt door de Flir Duo Pro R- kan visueel makkelijk vastgesteld worden of er eventueel een andere oorzaak is van de opwarming van die delen.
Vanwaar dit temperatuurverschil? Gebieden waar water het dak binnengedrongen is, houden de zonnewarmte die er overdag opgeslagen wordt, langer vast. Niet-aangetaste delen koelen ‘s avonds m.a.w. vlugger af en IR-camera’s ‘zien’ dan makkelijk het temperatuurverschil tussen de warmere delen -waar water ingesijpeld is- en de koelere delen, waar zich geen problemen voordoen.


Een drone met thermische camera detecteert de probleemgebieden zonder dat er ook maar 1 cm2 opengebroken moet worden. Niemand moet het dak op, er kunnen grotere gebieden sneller geïnspecteerd worden.


Het nadeel is dat een drone-inspectie afhankelijk is van de weersomstandigheden : er mag niet teveel wind zijn en de dakbedekking moet droog zijn (de dag voor de inspectie is dus best zonnig). De inspectie wordt het best uitgevoerd net voor zonsondergang, wanneer het temperatuursverschil tussen natte en droge spots het grootst is.

Ook het soort dakbedekking speelt een rol bij inspecties. Zo is bv. een dak met een sterk weerkaatsende metalen bedekking moeilijker te inspecteren dan een dak met rubberbedekking of EPDM.


Thermische inspecties zijn een solide basis om goed geïnformeerd aan de renovatie van een dak te beginnen zodat eventueel enkel die delen hersteld kunnen worden waar het echt nodig is. En zo vele euro’s uitgespaard blijven. Om alle twijfel weg te nemen worden thermische inspecties in het beste geval dus uitgevoerd telkens wanneer een gebouw verkocht, gekocht of verhuurd wordt.

Terug naar KoverCam